en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Գնումների գործընթաց

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 3/

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 2/

Գնումների պլան 2019

 

 

 

 

 1. Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ 80550-AM) 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի իրականացման համար. «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» (ՎԶՄԲ 83880-AM) 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի իրականացման համար (03 մարտ, 2020թ.)
 2. Հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ 84950) 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի իրականացման համար (03 մարտ, 2020թ.)
 3. 19-55 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար հատակի կաթսայի ձեռքբերում
 4. 19-54 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում
 5. 19-53 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերում
 6. 19-52 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում
 7. 19-51 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոմեքենաների անվադողերի ձեռքբերում
 8. 19-48 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար դեռատիզացիոն (կրծողների ոչնչացման) ծառայության ձեռքբերում
 9. 19-45 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում
 10. 19-44 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար գերատեսչական ցանցի /տվյալների հաղորդման/ ծառայության ձեռքբերում
 11. 19-31 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայության (DameWare ծրագիր) ձեռքբերում
 12. 19-30 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար վնասի փոխհատուցման գնահատման ծառայության ձեռքբերում
 13. 19-28 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շենքերի մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում
 14. 19-27 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների  ձեռքբերում
 15. 19-25 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում
 16. 19-23 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Գուգարք -1» 220 կվ օդային գծի թիվ 87 У35М տիպի խարսխային հենարանի վթարի վերացման աշխատանքների ձեռքբերում
 17. 19-22 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Մարաշ» ենթակայանի թիվ 2 ԱՏԴՑՏՆ-125000/220/110/10 մակնիշի ավտոտրանսֆորմատորի փաթույթների և յուղի չորացման աշխատանքների ձեռքբերում
 18. 19-21 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Մեղրի-1, 2» 220կՎ ՕԳ-ի թիվ 175/178 հենարանի հիմքերի ամրացման աշխատանքների ձեռքբերում


Մեր գործընկերները