en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Գնումների գործընթաց

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 3/

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 2/

Գնումների պլան 2019

 

 

 

 

  1. 19-31 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայության (DameWare ծրագիր) ձեռքբերում
  2. 19-30 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար վնասի փոխհատուցման գնահատման ծառայության ձեռքբերում
  3. 19-28 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շենքերի մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում
  4. 19-27 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների  ձեռքբերում
  5. 19-25 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում
  6. 19-23 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Գուգարք -1» 220 կվ օդային գծի թիվ 87 У35М տիպի խարսխային հենարանի վթարի վերացման աշխատանքների ձեռքբերում
  7. 19-22 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Մարաշ» ենթակայանի թիվ 2 ԱՏԴՑՏՆ-125000/220/110/10 մակնիշի ավտոտրանսֆորմատորի փաթույթների և յուղի չորացման աշխատանքների ձեռքբերում
  8. 19-21 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Մեղրի-1, 2» 220կՎ ՕԳ-ի թիվ 175/178 հենարանի հիմքերի ամրացման աշխատանքների ձեռքբերում


Մեր գործընկերները