en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Իրազեկումներ

Տեղեկատվություն

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատողների թվաքանակի, պաշտոնային դրույքաչափի, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափի և շահագործվող տրանսպորտային միջոցների մասին  /2023թ․/

 

Տեղեկատվություն

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատողների թվաքանակի, պաշտոնային դրույքաչափի, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափի և շահագործվող տրանսպորտային միջոցների մասին  /2022թ․/

 

Մեկնարկել է «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղի, սև մետաղի և թուջի աճուրդի միջոցով վաճառքի գործընթացը

Աճուրդ

Նախաորակավորման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում

Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց Փուլ I & IIa - BMZ No: 2007 66 352, 
Լոտ 1 – Դդմաշեն ենթակայան
Լոտ 2 – Էլեկտրահաղորդման գծեր
Լոտ 3 – ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայան

Ծանուցում

Մեկնարկել է «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղի, սև մետաղի և թուջի աճուրդի միջոցով վաճառքի գործընթացը

Աճուրդ

Հանրային քննարկման հրավեր

«Մուսալեռ»-«ԵրՋԷԿ» օդային գծի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական հաշվետվության վերաբերյալ 4-րդ հանրային քննարկում/19.05.2021

 

Տեղեկատվություն

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատողների թվաքանակի, պաշտոնային դրույքաչափի, խրախուսմանն ուղղվող միջոցների չափի և շահագործվող տրանսպորտային միջոցների մասին

 

Հանրային քննարկման հրավեր

 

«Մուսալեռ»-«ԵրՋԷԿ» օդային գծի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական հաշվետվության վերաբերյալ 3-րդ հանրային քննարկում

26․02․2021

Հրավեր

 

Հանրային քննարկման հրավեր 14.12.2020

 

Հրավեր

 

14․12․2020 Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

 

«Մուսալեռ» 220կՎ օդային գծի միացում «Երևանի ՋԷԿ» 220/110 կՎ ենթակայանին

 

Համապատասխանության հաշվետվություն՝ Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր

 

18.08.2020թ. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու վերաբերյալ

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

 

«ԱՐԱՐԱՏ-2» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

«ԶՈՎՈՒՆԻ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ

 

Հանրային քննարկման հրավեր 23.06.2020

 

Հրավեր

 

 

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

 

«Մուսալեռ» 220կՎ օդային գծի միացում «Երևանի ՋԷԿ» 220/110 կՎ ենթակայանին ծրագրի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բնապահպանական մոնիթորինգի կիսամյակային հաշվետվություն

 

Բնապահպանական մոնիթորինգի կիսամյակային հաշվետվություն

 

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինում» ծրագրի Կրճատված Վերաբնակեցման գործողության պլաններ (20.12.2017)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի փոխարինում, որի շրջանակներում պատրաստվել են Վերաբնակեցման գործողությունների պլաններ (ՎԳՊ):

 

էլեկտրահաղորդման օդային գծի Մաս 1` «Ալավերդի», «Մեծ Այրում», «Ճոճկան» և «Այրում» համայնքների «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակ

 

110 կՎ Լալվար-Նոյեմբերյան օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինում 

 Կրճատված Վերաբնակեցման ծրագրի  գործողության պլաններ

 

Մաս 2` Հաղպատ և Նեղոց համայնքներ

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում

 

Հաղթանակ

Վանաձոր

Չարենցավան 

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագիրը

 

Աշնակ 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ էլեկտրամատակարարման Հուսալիության ծրագիր շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել: Ծրագրի շրջանակներում՝ «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինման համար պատրաստվել է «Իրականացմանը Պատրաստ Բնապահպանական Կառավարման Պլան»

 

Իրականացմանը Պատրաստ Բնապահպանական Կառավարման Պլան  

 

 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված չորորդ հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

 

110կՎ Լալվար և Նոյեմբերյան գծի փոխարինում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն  

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հարնային քննարկումների արձանագրություն 

 

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «էլէկտրամատակարարման հուսալիության» ծրագրի ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված երորրդ հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

 

Ծանուցում նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային լսումների մասին 

 

110կՎ Լալվար և Նոյեմբերյան գծի փոխարինում Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվության վերաբերյալ հարնային քննարկումների արձանագրություն

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «էլէկտրամատակարարման հուսալիության» ծրագրի ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված առաջին հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

 

Ծանուցում նախատեսվող գործունեության վերաբերյալ հանրային լսումների մասին

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման վերաբերյալ հարնային քննարկումների արձանագրություն

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագիր 110կՎ Լալվար և Նոյեմբերյան գծի փոխարինում. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության Նախնական գնահատման հայտ

 

«Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինում» Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված առաջին հանրային քննարկման վերաբերյալ լուսանկարները տեսնել կայքի «Ֆոտոարխիվ» բաժնում:

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

«էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում և էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի» լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրեր

 

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն, Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում և էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրերի շրջանակներում, նախատեսում է վերակառուցել Երևան քաղաքում՝ «Զովունի» և Արարատի մարզում՝ «Արարատ-2» ենթակայանները:

Կցված փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանումների, առաջարկություն-ների և դիտողությունների համար, մինչև 2017 թվականի մարտի 27-ը ժամը 18.00, դիմել՝

 

       «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

       Էլ.փոստ՝  hvenecvb@gmail.com 

ՀՀ, ք.Երևան, Զորավար Անդրանիկի 1

      Հեռ.`(374-60) 72 00 22

 

Գլխավոր բնապահպան, Տիգրան Օգանեզով

       Էլ.փոստ՝ ​ toganezov@yahoo.com

       Հեռ.՝  (374-91) 00 20 11

 

Բնապահպան՝ Հասմիկ Խաչոյան

Էլ.փոստ՝ hasmik.xachoyan@mail.ru

Հեռ.՝  (374-99) 54 77 45

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցում Բնապահպանական Կառավարման Պլան

«Զովունի» ենթակայանի վերակառուցում  Բնապահպանական Կառավարման Պլան

 

 

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր(14.09.2016)

Հայտարարություն

 

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր «Շրջակա միջավարի և սոցիլական ազդեցության գնահատման» հաշվետվության և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի» հանրային քննարկման վերաբերյալ:

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն KfW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր, որն ուղված է Հայաստանի և Վրաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանցմանը և էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը, երկու երկրների էներգետիկ ենթակառուցվածքի բարելավմանը, էլեկտրաէներգիայի արտահանումն ու տարանցման ներուժի  խթանամանը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքում նախատեսվում է կառուցել «Այրում», իսկ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքում «Դդմաշեն» Հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայաներ, ինչպես նաև այդ կայանները իրար միացնող համապատասխան բարձր լարման օդային գծեր:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի 21.06.2014թ. Հ0-110-Ն համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ գլխի 31-րդ մասով սահմանված կարգով  2016թ. Սեպտեմբերի 23-ին,  ժամը 12.00-ին  ՀՀ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, տեղի կունենան ծրագրի ՇՄՍԱԳ և ՎՔՇ հաշվետվությունների հանրային քննարկում: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ  «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ում` Զորավար Անդրանիկի 1 Մալաթիա-Սեբաստիա (հեռ/ 060 72-00-17) կամ  http://www.hven.am պաշտոնական կայքում:

 

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

 

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

«Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ

 

Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատման» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ և այստեղ

Շրջակա միջավայրի վրա և սոցիալական ազդեցության գնահատման» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ և այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (25.12.2018) 

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

 

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ


էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (25.12.2018)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ  այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի վերանայված «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն նախնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ  այստեղ

 

Ասիական Զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Loan 3150-ARM - Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մրցույթի արդյունքների մասին

 

«Loan 3150-ARM - Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մրցույթի արդյունքների մասին կարելի է ծանոթանալ այստեղ

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

 

էլեկտրահաղորդման օդային գծի Անվտանգության գոտու «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» նախնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի Անվտանգության գոտու «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» նախնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (26.10.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն վերջնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն վերջնական տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (18.09.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 4-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթեր (12.08.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցում:
Այդ նպատակով մշակվել են վերակառուցման ծրագրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում հաշվետվությունը և Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը:
Համաշխարհային բանկի ընթացակարգի փաստաթղթերի վերջնական տարբերակների հետ կարելի է ծանոթանալ ստորև ներկայացված հղումներով:

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
«Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
«Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր(22.07.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 3-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (14.07.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիրը, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 1-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթեր (15.06.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցում:
Այդ նպատակով մշակվել են վերակառուցման ծրագրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում հաշվետվությունը և Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը:
Համաշխարհային բանկի ընթացակարգի համապատասխան հրապարակման ենթակա փաստաթղթերի վերջնական տարբերակների հետ կարելի է ծանոթանալ ստորև ներկայացված հղումներով:

Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում» անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ
Հանրային քննարկման համար նախատեսված «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվության անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (15.06.2015)

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիրը, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն:

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 2-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական հայերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

էլեկտրահաղորդման օդային գծի հատված 5-ի «ՎԳՊ իրականացման համապատասխության հաշվետվության» վերջնական անգլերեն տարբերակի հետ կարելի է ծանոթանալ այստեղ

 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ (29.04.2015)

 

Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ Ընկերությունը (սպասարկման աշխարհագրական տարածքը՝ Հայաստանի Հանրապետություն) մտադիր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ իր կողմից մատուցվող էլեկտրական Էներգիայի հաղորդման ծառայության սակագնի վերանայման հայտով:

Գործող սակագինը (դրույքը)` 1,6373 դրամ/կՎտժ (այդ թվում ԱԱՀ)
Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)` 2,4456 դրամ/կՎտժ (այդ թվում ԱԱՀ)

Հասցե՝ ք. Երևան, Զոր. Անդրանիկի 1
Հեռախոս` +374 10 72 00 10, +374 60 72 00 10
Ֆաքս` + 374 10 72 01 21
Էլեկտրոնային փոստ` info@hven.am.

 

 

 

 

 

 Մեր գործընկերները