en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ
Վարկային ծրագրերի մրցութային հայտարարություններ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի (ՎԶՄԲ 83880) 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի իրականացման համար, «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ 84950) 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի իրականացման համար

ավելին...ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» և «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրերի 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա աուդիտի իրականացման համար

ավելին...Մրցույթին Մասնակցելու Հրավեր (ՄՄՀ)

Լոտ 1․ «Արարատ-2» 220/110/6 կՎ ենթակայանի վերակառուցում (Վարկ №: 8495 – AM Էլեկտրահաղորդման Ցանցի Բարելավում Ծրագիր) Լոտ 2․ «Զովունի» 220/110/10 կՎ ենթակայանի վերակառուցում ( Վարկ №: 8388-AMԷլեկտրամատակարարման Հուսալիություն Ծրագրի Լրացուցիչ Ֆինանսավորում Ծրագիր)

ավելին...Լոտ 3 - ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայան

ավելին...Լոտ 1 - «Դդմաշեն» ենթակայան (400/220 կՎ «Դդմաշեն» ենթակայանի նախագծում և կառուցում)

ավելին...
1 2

Մեր գործընկերները