en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

 

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

 

Այլ հաշվետվություններ

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 80550) 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի» (ՎԶՄԲ վարկ 83880) 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 84950) 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 80550) 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 84950) 2015թ. սեպտեմբերի 21-ից մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի» (ՎԶՄԲ վարկ 83880) 2015թ. փետրվարի 3-ից մինչև 2016թ.-ի դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

 

 

«Հրազդանի ՋԷԿ – Շինուհայրի ենթակայան էլեկտրահաղորդման գծի վերականգնման», «Հաղթանակ, Չարենցավան-3 և Վանաձոր-1 ենթակայանների վերակառուցման» և «110կՎ Լալվար ու Նոյեմբերյան  էլեկտրահաղորդման գծերի վերակառուցման» ծրագրերի Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի (ՎՔՇ) վերջնական հաշվետվություն: Փետրվար 2017

 

 

Էլեկտրահաղորդման օդային գծի Մաս 2` «Հաղպատ» և «Նեղոց» համայնքների  «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական տարբերակ: Նոյեմբեր 2018

 

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի 2015թ. հատուկ նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն ( Վարկ թիվ 8055-АМ)

 

 

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր դրամաշնորհ թիվ TF016604 հատուկ նպատակների ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն (հայերեն և անգլերեն լեզուներով)

 

 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման կիսամյակային հաշվետվություն (անգլերեն և հայերեն լեզուներով)

 

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի 2014թ. հատուկ նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն ( Վարկ թիվ 8055-АМ)

 

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի 2012թ. հատուկ նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն ( Վարկ թիվ 8055-АМ)

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 80550) 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի» (ՎԶՄԲ վարկ 83880) 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 84950) 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացությունՄեր գործընկերները