en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

 

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2019թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2016թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2015թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2014թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2013թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2012թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն ( 2011թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ)

 

 

Այլ հաշվետվություններ

 

 

Համապատասխանության հաշվետվություն՝ Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր

 

 

Ասիական զարգացման բանկի կողմից հաստատված 2020 թվականի առաջին կիսամյակի հաշվետվություն

 

 

Ասիական զարգացման բանկի կողմից հաստատված 2019 թվականի երկրորդ կիսամյակի հաշվետվություն

 

 

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն "Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն ՓԲԸ էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր Վարկ թիվ 8495-AM 2019թ.դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար

 

 

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն Էլեկտրամատակարարման հուսալիության լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային ծրագիր Վարկ թիվ 8388-AM 2019թ.դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար

 

 

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր Վարկ թիվ 8055-AM 2019թ.դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ և այդ ամսաթվին ավարտված տարվա համար

 

 

Էլեկտրահաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագիր-220/110կՎ «Շինուհայր» ենթակայանի և «Ագարակ-2» փոխանջատման կետի վերակառուցում /հուլիս-դեկտեմբեր 2019թ., հայերեն,անգլերեն/

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 80550) 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի» (ՎԶՄԲ վարկ 83880) 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 84950) 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 80550) 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 84950) 2015թ. սեպտեմբերի 21-ից մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի» (ՎԶՄԲ վարկ 83880) 2015թ. փետրվարի 3-ից մինչև 2016թ.-ի դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

 

 

«Հրազդանի ՋԷԿ – Շինուհայրի ենթակայան էլեկտրահաղորդման գծի վերականգնման», «Հաղթանակ, Չարենցավան-3 և Վանաձոր-1 ենթակայանների վերակառուցման» և «110կՎ Լալվար ու Նոյեմբերյան  էլեկտրահաղորդման գծերի վերակառուցման» ծրագրերի Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի (ՎՔՇ) վերջնական հաշվետվություն: Փետրվար 2017

 

 

Էլեկտրահաղորդման օդային գծի Մաս 2` «Հաղպատ» և «Նեղոց» համայնքների  «Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի» վերջնական տարբերակ: Նոյեմբեր 2018

 

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի 2015թ. հատուկ նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն ( Վարկ թիվ 8055-АМ)

 

 

Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր դրամաշնորհ թիվ TF016604 հատուկ նպատակների ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն (հայերեն և անգլերեն լեզուներով)

 

 

Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկման կիսամյակային հաշվետվություն (անգլերեն և հայերեն լեզուներով)

 

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի 2014թ. հատուկ նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն ( Վարկ թիվ 8055-АМ)

 

 

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի 2012թ. հատուկ նշանակության ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն ( Վարկ թիվ 8055-АМ)

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 80550) 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի» (ՎԶՄԲ վարկ 83880) 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

 

 

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 84950) 2017թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացությունՄեր գործընկերները