en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Ծառայություններ

      ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                         ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ

                  ՈՐՈՇՈՒՄ

                          24 հունիսի 2016 թվականի N 191 Ա 

 

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-Ի էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագին

 

 

 

                      ՀՀ դրամ

 

Էլ. Էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագնի գործունեության ժամանակահատվածը

 

Էլ. Էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագնը

 

 

Առանց  ԱԱՀ

Ներառյալ ԱԱՀ

1

01.08.2016թ.-01.07.2017թ.

1,2802

    1,5362

 

 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ և ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԲԷՑ ՓԲԸ-ի Էլեկտրահաղորդման ցանցի տվյալներ

 

1

Ենթակայաններ

Ուժային տրանսֆորմատորներ

Լարումը /կՎ/

Քանակը /հատ/

Տիպը

հզորությունը   /կՎԱ/

քանակը/հատ/

Ընդհանուրը հզորությունը   /ՄՎԱ/

220

13

ԱՏԴՑՏՆ - 250000/220

250 000

1

250

ԱՏԴՑՏՆ - 125000/220

125 000

9

1125

ԱՏԴՏՆ - 125000/220

125 000

1

125

ԱՏԴՑՏՆ - 63000/220

63 000

12

756

110

2

ՏՌԴՑՆԳ - 63000/220

63 000

1

63

ՏԴՏՆ - 40000/220

40 000

2

80

ՏԴՏՆԳ - 20000/220

20 000

1

20

ՏՌԴՆ - 40000/110

40 000

3

120

ՏՌԴՆ - 25000/110

25 000

1

25

ՏԴՆ - 16000/110

16 000

1

16

ՏԴՏՆ - 10000/110

10 000

2

20

Ընդամենը

15

Ընդամենը

34

2 600

2

Փոխանջատման կետ

 

 

220

1

 

 

 

Օդային գծեր

 

Լարումը ըստ եզրաչափերի  /կՎ/

Քանակը

/հատ/

Երկարությունը  /կմ/

 

110

27

1420,8

 

220

34

1367,61

 

Ընդհանուրը

63

1914,71

 

Ընդ որում միջպետական նշանակության

 

Հայաստան-Իրան

Թույլատրելի թողունակությունը /ՄՎտ/

220

2

7,4

2 x 280 = 560

Հայաստան-Վրաստան

Թույլատրելի թողունակությունը /ՄՎտ/

220

1

19,62

280

110

1

26,88

50

110

1

13,67

50

Հայաստան-ԼՂՀ

Թույլատրելի թողունակությունը /ՄՎտ/

110

1

26.3

50

 

 

 

 


Մեր գործընկերները