en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Հրամաններ

 1. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ԲԷՑ ԳՀԾՁԲ 19/13» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /06.06.2019թ N 51-Լ  /
 2. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /06.06.2019թ N 53-Լ /
 3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ /31-05-2019թ.  N 45-Լ/
 4. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ   ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /22-05-2019թ  N 44-Լ /
 5. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ  ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ   ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  N 34-Լ ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /14-05-2019թ.  N 43-Լ/
 6. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ  /29-04-2019թ N 34-Լ/​
 7. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ  2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ ՈՒ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 8-Ի N 08-Լ ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /03-05-2019թ. N 40-Լ/
 8. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ » ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ԲԷՑ-ԳՀԾՁԲ-19/16» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  /3-05-2019թ N 39-Լ/
 9. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ  ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/11» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  /2-04-2019թ N 32-Լ/
 10. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 1C ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/09» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /15-04-2019թ N30-L/
 11. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/08» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /12-04-2019թ N 29-L/
 12. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ «ԲԷՑ-ԳՀԱՊՁԲ-19/08» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /12-04-2019թ N 28-L/
 13. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍԱՆՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ԼՎԱՑՔԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /05.04.2019թ N 26-L/
 14. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ԱՈՒԴԻՏԻ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ /02.04.2019թ N 23-L/
 15. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ էԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 26.06.2015թ N 77-Լ/
 16. ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ / 11.05.2015թ N 52-Լ/
 17. «ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ» -Ի ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 24.03.2015թ N 37-Լ/
 18. «ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ 220 ԿՎ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 20.03.2015թ N 36-Լ/
 19. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ 2015թ. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 06.03.2015թ N 32-Լ/
 20. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ 2015թ. ԱՄՊՐՈՊԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԴՐԱՆՑ ԱՆԽԱՓԱՆ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 05.03.2015թ N 31-Լ/
 21. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 24.02.2015թ N 26-Լ/
 22. «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՕՐ» ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 10.02.2015թ N 20-Լ/
 23. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 10.02.2015թ N 19-Լ/
 24. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԱՐԱՏԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 09.02.2015թ N 18-Լ/
 25. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 05.02.2015թ N 17-/Լ
 26. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 04.02.2015թ N 16-Լ
 27. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 220/110/10 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ «ԱՇՆԱԿ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՀՈՍԱՆՔԱԶՐԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 03.02.2015թ N 15-Լ/
 28. ՔՊ ՇՏԱԲ, ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԵՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 03.02.2015թ N 14-Լ/
 29. ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 12-Լ/
 30. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 110ԿՎ «ՆՈՐՔ» ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԻ «C» ՖԱԶԻ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԻ ԿՏՐԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ «ԳԱԶԱՍԱՐՔՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 11-Լ
 31. ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 10-Լ/
 32. ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 09-Լ
 33. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՀՆՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 26.01.2015թ N 08-Լ
 34. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 23.01.2015թ N 07-Լ
 35. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 23.01.2015թ N 06-Լ/
 36. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 15.01.2015թ N 04-Լ/
 37. ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԲԱՆԿԻ (KfW) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑ-I» (ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ/ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԳԻԾ/ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ) ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ» /ՈԳՀԸ/ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 14.01.2015թ N 03-Լ/
 38. ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԲԱՆԿԻ (KfW) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑ-I» (ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ/ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԳԻԾ/ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ) ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 13.01.2015թ N 02-Լ/


Մեր գործընկերները