en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Հրամաններ

 1. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ էԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 26.06.2015թ N 77-Լ/
 2. ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՆՔ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ / 11.05.2015թ N 52-Լ/
 3. «ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ» -Ի ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 24.03.2015թ N 37-Լ/
 4. «ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ 220 ԿՎ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԻ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 20.03.2015թ N 36-Լ/
 5. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ 2015թ. ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ / 06.03.2015թ N 32-Լ/
 6. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ 2015թ. ԱՄՊՐՈՊԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԴՐԱՆՑ ԱՆԽԱՓԱՆ ԵՎ ՀՈՒՍԱԼԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 05.03.2015թ N 31-Լ/
 7. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՁԵՎԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 24.02.2015թ N 26-Լ/
 8. «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՕՐ» ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 10.02.2015թ N 20-Լ/
 9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՐԵՆԱԿԱՆ ՊԻՏՈՒՅՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 10.02.2015թ N 19-Լ/
 10. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԱՐԱՏԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 09.02.2015թ N 18-Լ/
 11. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ՌԱԴԻՈՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 05.02.2015թ N 17-/Լ
 12. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 04.02.2015թ N 16-Լ
 13. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 220/110/10 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ «ԱՇՆԱԿ» ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՀՈՍԱՆՔԱԶՐԿՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ ՈԻՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 03.02.2015թ N 15-Լ/
 14. ՔՊ ՇՏԱԲ, ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԵՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 03.02.2015թ N 14-Լ/
 15. ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 12-Լ/
 16. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ 110ԿՎ «ՆՈՐՔ» ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԻ «C» ՖԱԶԻ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԻ ԿՏՐԵԼՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ «ԳԱԶԱՍԱՐՔՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 11-Լ
 17. ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 10-Լ/
 18. ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԱՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 30.01.2015թ N 09-Լ
 19. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՀՆՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 26.01.2015թ N 08-Լ
 20. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԳՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 23.01.2015թ N 07-Լ
 21. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 23.01.2015թ N 06-Լ/
 22. «ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 15.01.2015թ N 04-Լ/
 23. ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԲԱՆԿԻ (KfW) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑ-I» (ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ/ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԳԻԾ/ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ) ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ «ՈՐԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ» /ՈԳՀԸ/ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ/ 14.01.2015թ N 03-Լ/
 24. ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԲԱՆԿԻ (KfW) ԿՈՂՄԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑ-I» (ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ/ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԳԻԾ/ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ) ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԳՆՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/ 13.01.2015թ N 02-Լ/


Մեր գործընկերները