en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ էլեկտրահաղորդման գծի և «Նորավան» 400/220/20կՎ ենթակայանի շինարարության վարկային ծրագրի մեկնարկը տրված է

 

Մեր գործընկերները