en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ծրագիր, Փուլ I+IIA, Լոտ 1՝ Բարձր Լարման Հաստատուն Հոսանքի (ԲԼՀՀ) փոխակերպիչ կայան և ենթակայաններ մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի փոփոխության վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետություն և Առավոտ օրաթերթերում 2016թ. hուլիսի 22-ին հրապարակված մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2016թ. նոյեմբերի 22-ից երկարաձգվել է մինչև 2017թ. փետրվարի 6-ը:

Մրցութային փաթեթում նշված բոլոր պայմանները մնում են անփոփոխ:

Մեր գործընկերները