en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ծրագիր, Փուլ I+IIA, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծեր մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի փոփոխության վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետություն և Առավոտ օրաթերթերում 2016թ. հուլիսի 22-ին հրապարակված մրցույթի համար հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 2016թ.նոյեմբերի 23-ից երկարաձգվել է մինչև 2017թ. փետրվարի 8-ը:

Մրցութային փաթեթում նշված բոլոր պայմանները մնում են անփոփոխ:

Մեր գործընկերները