en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

«էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում» Ծրագիր No. P116748 «էլեկտրահաղորդման ցանցի Բարելավում» Ծրագիր No. P146199 IFB №: HVEN-ICB-G-2016 Պայմանագրի անվանումը՝ Հատուկ մեքենա-մեխանիզմների գնում, բաղկացած 2 լոտից

Մրցույթին մասնակցելու Հրավեր

 

 

«էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում» Ծրագիր No. P116748

«էլեկտրահաղորդման ցանցի Բարելավում» Ծրագիր No. P146199

IFB №: HVEN-ICB-G-2016

Պայմանագրի անվանումը՝ Հատուկ մեքենա-մեխանիզմների գնում, բաղկացած 2 լոտից:

 

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը, Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի կողմից ստացել է վարկ՝ «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր Լրացուցիչ ֆինանսավորում» և «Էլեկտրահաղորդման ցանցի Բարելավում» ծրագրերի համար: Նախատեսված է, որ այս վարկի միջոցների մի մասը տրամադրվելու է հետևյալ պայմանագրերով (Լոտերով) կամ նրանց ցանկացած կոմբինացիայով նախատեսված համապատասխան վճարումների համար՝ կապված Հատուկ մեքենա-մեխանիզմների գնման հետ (կազմված 2  Լոտերից):

 

 1. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն այժմ ընդունում է փակ կնքված հայտեր իրավասու հայտատուներից՝ հետևյալ մատակարարումների և դրանց հետ կապված ծառայությունների համար՝

ԼՈՏ 1, որը ներառում է՝

Հ/Հ

Անվանում

Քանակ

1

Ավտոկռունկ 160տ

1

2

Ավտոկռունկ 60տ

1

3

Ավտոկռունկ 25տ

2

4

Ավտոաշտարակ

3

5

Հիդրոամբարձիչ կցորդի վրա

13

ԼՈՏ 2, որը ներառում է՝

1

Մարդատար  թրթուրավոր ամենագնաց 

3

  2

Մարդատար ամենագնաց ավտոմեքենա

10

3

Բեռնաուղևորատար ավտոմեքենա

10

4

Մանիպուլյատորով բեռնատար ավտոմեքենա

2

5

Ձյուն մաքրող մեքենա

4

6

Ձյուն մաքրող մեքենա (մինի)

16

7

Երկժանիք  ամբարձիչ

3

8

Յուղատար ավտոմեքենա 10տ

1

9

Յուղատար ավտոմեքենա 5տ

3

10

Հորատող  անիվավոր տրակտոր

2

11

Էքսկավատոր

1

12

Էներգետիկ շարժական վթարային ավտոարհեստանոց

2

13

Ավտոլաբորատորիա

2

 

 

 

 1.  Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները, հետագայում, կարող են տեղեկություն ստանալ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ից  և ուսումնասիրել մրցութային փաստաթղթերը աշխատանքային օրերին՝ ստորև նշված հասցեով, տեղական ժամանակով ժամը 900-ից մինչև 1730-ը:

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

Զորավար Անդրանիկի փող.1, Երևան 0084

Հայաստանի Հանրապետություն

 Հեռ.՝ + 37410 72 00 10

 

 1. Հայտատուն պետք է բավարարի հետևյալ նվազագույն չափանիշները յուրաքանչյուր լոտի համար՝

 

 1. Եթե Հայտատուն Արտադրող է

 

 1. Փորձառություն և տեխնիկական ունակություններ

 

Հայտատուն պետք է տրամադրի փաստաթղթային վկայություն, որ այն համապատասխանում է փորձառության հետ կապված հետևյալ պահանջներին՝

Յուրաքանչյուր լոտի համար համապատասխան Ապրանքների Արտադրողը պետք է ունենա՝

 • Համապատասխան լոտով պահանջվող Ապրանքների արտադրման առնվազն 5 տարվա փորձ:
 • Բացի դրանից՝ պետք է ունենա նույն Ապրանքի, առնվազն մեկ մատակարարման ավարտուն պայմանագիր՝ վերջին 3 տարիների ընթացքում:

 

 1. Ֆինանսական  հնարավորություններ

 

 • Հայտատուն պետք է տրամադրի փաստաթղթային վկայություն, որ այն համապատասխանում է հետևյալ ֆինանսական պահանջներին՝

 Նվազագույն Միջին Տարեկան Շրջանառությունը, վերջին 5 տարիների ընթացքում, պետք է լինի Լոտ 1-ի համար՝ 7 մլն. ԱՄՆ դոլար, Լոտ 2-ի համար՝ 4,5 մլն. ԱՄՆ դոլար: Հայտին պետք է կցված լինեն ֆինանսական հաշվեկշիռները և անկախ աուդիտորների հաշվետվությունները՝ վերջին երկու (2) տարիների համար:

 

(b)  Եթե Հայտատուն արտադրող չէ

 

Եթե Հայտատուն արտադրող չէ, բայց առաջարկում է Ապրանքներ Արտադրողի անունից՝ համաձայն Արտադրողի Հավաստագրի ձևի՝ Արտադրողը պետք է ներկայացնի վերոնշյալ  որակավորումները, ինչպես նաև՝ Հայտատուն պետք է ցույց տա՝

 

 1. Նմանատիպ փորձ

Լոտ 1-ի համար,

Որ նա ունի Լոտ 1-ով պահանջվող ապրանքներից առնվազն մեկին  համանման Ապրանքի   մատակարարման, հաջողությամբ ավարտված, մեկ պայմանագիր՝ 2011թ-ից մինչև 2016թ-ի ընթացքում: Պայմանագրի գինը պետք է լինի ոչ պակաս քան՝ 1,500,000 ԱՄՆ դոլար կամ այլ արժույթով արտահայտված համարժեք գումար: Ներկայացված պայմանագիրը պետք է ուղեկցվի հանձնման-ընդունման ակտով:

 

Լոտ 2-ի համար,

Որ նա ունի Լոտ 2-ով պահանջվող ապրանքներից առնվազն մեկին  համանման Ապրանքի մատակարարման, հաջողությամբ ավարտված, մեկ պայմանագիր՝ 2011թ-ից մինչև 2016թ-ի ընթացքում: Պայմանագրի գինը պետք է լինի ոչ պակաս քան՝ 1,000,000 ԱՄՆ դոլար կամ այլ արժույթով արտահայտված համարժեք գումար: Ներկայացված պայմանագիրը պետք է ուղեկցվի հանձնման-ընդունման ակտով:

 

 1. Ֆինանսական  հնարավորություններ

 

Հայտատուն պետք է տրամադրի փաստաթղթային վկայություն, որ այն համապատասխանում է հետևյալ ֆինանսական պահանջներին՝

 Նվազագույն Միջին Տարեկան Շրջանառությունը, վերջին 5 տարիների ընթացքում, պետք է լինի Լոտ 1-ի համար՝ 7 մլն. ԱՄՆ դոլար, Լոտ 2-ի համար՝ 4,5 մլն. ԱՄՆ դոլար: Հայտին պետք է կցված լինեն ֆինանսական հաշվեկշիռները և անկախ աուդիտորների հաշվետվությունները՝ վերջին երկու (2) տարիների համար:

 

 1. Մեկից ավելի լոտերի համար պայմանագրի շնորհման դեպքում՝
 • Պահանջվող հատուկ փորձը պետք է լինի առանձին լոտերի համար պահանջվող հատուկ փորձի հանրագումարը:
 • Պահանջվող տարեկան շրջանառությունը պետք է լինի առանձին լոտերի համար պահանջվող տարեկան շրջանառության հանրագումարը:
 1. Հետաքրքրված հայտատուների կողմից Մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը կարող է ձեռք բերվել՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ անունով գրավոր դիմում ներկայացնելու և ստորև նշված հաշվին՝ 200 (երկու հարյուր)  ԱՄՆ դոլար չվերադարձվող գումարի չափով վճարելու դեպքում: Այդ փաստաթուղթը կուղարկվի էքսպրես օդային փոստով կամ կհանձնվի հայտատուի լիազորված ներկայացուցչին՝ չվերադարձվող գումարի վճարման մասին բանկային փաստաթղթերի ստանալուց անմիջապես հետո:

 

Հաշիվներ վճարման համար՝

Հայաստանի ոչ ռեզիդենտների համար (վճարում ԱՄՆ դոլարով)

Շահառու՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Հաշվեհամար՝ № 1150001172630101

Շահառուի բանկ՝ ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ, ք. Երևան, ՀՀ

 SWITFT CODE: ARMNAM 22

Միջնորդ բանկ՝ DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS NEW YORK, USA

Հաշվեհամար՝ 04454448 SWIFT CODE: BKTRUS33

 

 

Հայաստանի ռեզիդենտների համար (վճարում ՀՀ դրամով)՝

Շահառու՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Հաշվեհամար՝ № 2470139122970010

Շահառուի բանկ՝ ԱՐԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ, ք. Երևան, ՀՀ

SWITFT CODE: ASHBAM 22

 

 1. Ցուցումներ Հայտատուներին բաժնի և Պայմանագրի Ընդհանուր պայմանների դրույթները համապատասխանում են Համաշխարհային Բանկի Ստանդարտ Մրցութային Փաստաթղթերի դրույթներին՝ Ապրանքների Գնում (հրապարակված՝ 2015թ. ապրիլին):

 

 1. Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով՝ մինչև 2017թ. փետրվարի 14-ը, տեղական ժամանակով ժամը 1100-ը: Հայտերը պետք է ուղեկցվեն Մրցույթին մասնակցելու Բանկային երաշխիքով, ըստ հետևյալի՝

Լոտ   1-ի   Մրցույթի մասնակցության երաշխիքի գումարը պետք է լինի՝

               50 000 (հիսուն հազար) ԱՄՆ դոլար:

 Լոտ 2-ի  Մրցույթի մասնակցության երաշխիքի գումարը պետք է լինի՝

               30 000 (երեսուն հազար) ԱՄՆ դոլար:

 

Յուրաքանչյուր լոտի համար պետք է ներկայացվի առանձին Բանկային  Երաշխիք:

 

 1. Հայտերը կբացվեն հրապարակայնորեն՝ հայտատուների լիազորված ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝ ստորև նշված հասցեով, 2017թ. փետրվարի 14-ին, ժամը 1115:
 2. Տեղեկություններ կարող եք ստանալ ստորև նշված հասցեով՝

 

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

Գլխավոր տնօրեն ՝ Պարոն Արթուր Բաղդասարյան

Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, Զորավար Անդրանիկի 1

Հեռ.՝ +37410-720010

Ֆաքս՝ +37410-720121

 էլ. հասցե՝ hvenecvb@gmail.com

Կայք՝ www.hven.am:

 

 1. Ուշ ներկայացված հայտերը կմերժվեն:

 

 1. Մրցույթի Հրավերը հրապարակվելու է նաև Հայաստանի Գնումների կայքում, հետևյալ հասցեով՝ www.procurement.am

 

 1. Հայտի պատրաստման գործընթացը արագացնելու նպատակով՝ Մրցութային փաստաթղթերը գնած Հայտատուներին կտրամադրվեն նաև դրանց էլեկտրոնային տարբերակները՝ PDF ֆորմատով և Տեխնիկական աղյուսակները (որոնք պետք է լրացվեն Հայտատուի կողմից)՝ MS Word ձևաչափով:
 

 

Մեր գործընկերները