en
Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Լոտ 3 - ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայան

ԿԷՑ (Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց)

Նախաորակավորման հայտահրավեր

  Երկիր՝   Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագրի անվանում՝

 

Կովկասյան էլեկտրահաղորման ցանց
Լոտ 3 – ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայան 
«Այրում» բարձր լարման հաստատուն հոսանքի (ԲԼՀՀ)

փոխակերպիչ կայանի նախագծում և կառուցում 

Վկայակոչման համարը՝   BMZ No: 2007 66 352
Ֆինանսավորող՝   KfW բանկ

KfW բանկի

գնման համարը՝
  505480
Պատվիրատու՝   «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերություն (ԲԷՑ ՓԲԸ)
Գլխավոր տնօրեն` Հայկ Հարությունյան
0084 Հայաստան, Զ․ Անդրանիկի 1 փող., Երևան,
Հեռ.՝ + 374 60380001
Էլ.փոստ՝ projects@hven.am
Հայտարարության
հրապարակման
ամսաթիվ՝
  07․05․2020թ․  

Հայտերի ներկայացման

վերջնաժամկետ՝
  31.07.2020թ. ժ․12։00 (Հայաստանի ժամանակով)
Լեզու՝   անգլերեն

Հայտի մեկ (1) բնօրինակը և երկու (2) պատճեն պետք է ներկայացվեն Իրականացնող Խորհրդատուին

Խորհրդատուի  հասցե՝  

Fichtner GmbH & Cօ. KG

Sarweystrasse 3 , 70191 Stuttgart , Germany

Հայտի երկու (2) պատճենը պետք է ներկայացվեն Պատվիրատուին

Պատվիրատուի հասցե՝

«Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

0084 Հայաստան, Զ․ Անդրանիկի 1 փող., Երևան,

Պահանջվող ծառայությունների համառոտ նկարագրություն՝

Հրավիրվում են անկախ հայտատուներ ներկայացնելու համար նախաորակավորման փաստաթղթեր (համաձայն KfW ուղեցույցի) Հայաստանում լիավարտ հիմունքներով «Այրում» ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի նախագծման և կառուցման հետ կապված մրցութային գործընթացին մասնակցելու նպատակով: Աշխատանքի ծավալը իր մեջ կներառի նախագծումը, արտադրությունը, մատակարարումը, մոնտաժումը, շահագործումը, ինչպես նաև մոնտաժվող սարքավորումների և լարման աղբյուրի փոխակերպիչի (ԼԱՓ) տեխնոլոգիայով ամբողջ ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի (մոտավորապես 350ՄՎտ նոմինալ հզորությամբ) ընդունման փորձարկումը` որը կհամապատասխանի հաջող շահագործման պահանջներին բոլոր առումներով: Աշխատանքների ավարտման համար նախատեսված ժամանակահատվածը 36 ամիս է, որից հետո հետևում է 24 ամսվա թերությունների վերացման ժամկետը։

Պատվիրատուն ակնկալում է, որ շահագրգիռ հայտատուները պետք է պահանջեն նախաորակավորման փաստաթղթերը projects@hven.am էլեկտրոնային փոստի միջոցով:

 

 

 

Մեր գործընկերները