am
A reliable partner. Reliable system
News

22.12.2019 | Շնորհավոր էներգետիկի օրը

Դեկտեմբերի 22-ին, տարվա ամենակարճ լուսային օրը, էներգետիկները նշում են իրենց մասնագիտական տոնը: Այդ դժվարին ու պատասխանատու մասնագիտության հետևում կանգնած են նվիրյալներ, ովքեր արժանապատվորեն կատարում են իրենց աշխատանքը տարվա բոլոր օրերին և ժամերին:

more...24.10.2019 | Inauguration of “Haghtanak” substation took place

The inauguration of 220/110/10kV “Haghtanak” substation of “High Voltage Electric Networks” CJSC took place on 24th of October with participation of Prime Minister of RoA, Nikol Pashinyan.

more...08.07.2019 | During the meeting the process of rehabilitation project of “Vanadzor-1” and “Ashnak” substations has been discussed

Directors of “High Voltage Electric Networks” CJSC and the rehabilitation project Contractor - Chinese “Xian Electric Engineering” Company have discussed the details of rehabilitation works being implemented in 220kV/110kV/10KV “Ashnak” and 110/10/6kV “Vanadzor-1” substations.

more...04.07.2019 | “HIGH VOLTAGE ELECTRIC NETWORKS” CJSC HAS JOINED IN CREATION OF “GEOPORTAL” AGREEMENT

“High Voltage Electric Networks” CJSC of RA has signed a Cooperation Agreement according to which by the initiative of State Committee of Cadastre will be created a unified infrastructure database. Six public service companies in the Republic of Armenia – “Gazprom Armenia”, “Electric Networks of Armenia”, “UCOM”, “MTS Armenia”, “Rostelecom” and “Veolia Djur” CJSC have joined this agreement, too.

more...27.06. 2019 | The construction work process of “Iran-Armenia overhead transmission line and substation” has been discussed

A working meeting was held at "High Voltage Electric Networks" company, during which the construction work process and future plans of "Iran-Armenia 400 kV overhead transmission line and related substation" were discussed.

more...
1 2 3 4 5

Our partners