am
A reliable partner. Reliable system

Procurement process

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 3/

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 2/

Գնումների պլան 2019

 Գնումների պլան 2017

 1. 17-13 - ավտոպահեստամասերի (մարտկոցների) ձեռքբերում
 2. 17- 12 - Սիփան 220կՎ ՕԳ թիվ 1-87 մետաղական հենարանների ներկման աշխատանքների ձեռքբերում
 3. 17-11-անտառահատման ծառայության ձեռքբերում
 4. 17-10-վառելիքի ձեռքբերում
 5. 17-08 - օդորակիչների վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերում
 6. 17-07 - տրանսֆորմատորային յուղի ձեռքբերում
 7. փաթեթ 17-05 - մաքսային ծառայության
 8. 17-04 - Միկրոավտոբուս
 9. 17-03 - էլեկտրական սարքերի, գործիքների, նյութերի և պահեստամասերի գնում
 10. 17-02 - Արձանագրություն 2
 11. 17-01 - Արձանագրություն 2
 12. «Շինուհայր» 220/110/35կՎ և «Չարենցավան-3» 220/110/10կՎ ենթակայանների պորտալների և այլ մետաղական կոնսրուկցիանների, ինչպես նաև «Լոռի» 220կՎ և «Թումանյան-1, 2» 110կՎ օդային գծերի հենարանների մետաղի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության մատուցման ծառայությունների ձեռքբերում /«ԲԷՑ-ԲԸԾՁԲ-15/25» /
 13. «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ -ի կարիքների համար` համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում /«ԲԷՑ-ՇՀԱՊՁԲ-15/24» /
 14. «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ -ի կարիքների համար` անհրաժեշտ էլեկտրատոխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումների (օդորակիչներ) ձեռքբերում /«ԲԷՑ-ՇՀԱՊՁԲ-15/23» /
 15. «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ -ի կարիքների համար` «Կամո», «Վանաձոր-2», «Ալավերդի-2» ենթակայանների 220/110/35կՎ և 220/35/10կՎ ղեկավարման վահանակների վերանորոգման ծառայության ձեռքբերում /«ԲԷՑ-ՊԸԾՁԲ-15/22» /
 16. «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ -ի կարիքների համար` տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերում /«ԲԷՑ-ՇՀԾՁԲ-15/21» /
 17. «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ -ի կարիքների համար` շինանյութի ձեռքբերում /«ԲԷՑ-ՇՀԱՊՁԲ-15/18» /
 18. «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ -ի կարիքների համար` սարքերի և սարքավորումների սպասարկման ծառայություն /«ԲԷՑ-ՇՀԾՁԲ-15/17 »/
 19. «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ վարչական շենքի տանիքի նորոգման աշխատանքների գնում /«ԲԷՑ-ՊԸԱՇՁԲ-15/16»/
 20. Օտարման ենթակա հողատարածքների ձեռքբերման ծառայության գնում /«ԲԷՑ-ԲԸԱՇՁԲ-15/15»/
 21. Օտարման ենթակա հողատարածքների ձեռքբերման ծառայության գնում /«ԲԷՑ-ԲԸԱՇՁԲ-15/14»/
 22. «Հարավային» մասնաճյուղի վարչական շենքի նորոգման աշխատանքների գնում /«ԲԷՑ-ԲԸԱՇՁԲ-15/13»/
 23. Տրանսֆորմատորային յուղի վերլուծության և զտման ծառայության ձեռքբերում /«ԲԷՑ – ՊԸԾՁԲ-15/12»/
 24. Աշխատակիցների հաճախությունների հաշվառման էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգի ներդրման աշխատանքների ձեռքբերում/«ԲԷՑ – ՊԸԱՇՁԲ-15/11»/
 25. Դիզելային վառելիքի ձեռքբերում /«ԲԷՑ – ՇՀԱՊՁԲ-15/10»/
 26. «Իրան – Հայաստան 400կՎ 3-րդ էլեկտրահաղորդման օդային գծի շինարարության» ծրագրի շրջանակներում օտարման ենթակա հողատարածքների գնահատման և ձեռքբերման ծառայության գնում /«ԲԷՑ – ՊԸԾՁԲ-15/09»/
 27. Նախագծերի փորձաքննության ծառայության ձեռքբերում /«ԲԷՑ – ՊԸԾՁԲ-15/08»/
 28. Գրենական պիտույքների և գրասենյակային նյութերի ձեռքբերում /«ԲԷՑ – ՇՀԱՊՁԲ-15/07»/
 29. Էլեկտրատեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կենցաղային սարքավորումների ձեռքբերում /«ԲԷՑ – ՇՀԱՊՁԲ-15/06»/
 30. Աշխատակիցների առողջության ապահովագրության ծառայության ձեռքբերում / «ԲԷՑ – ԲԸԾՁԲ-15/05»/
 31. «Իրան-Հայաստան 400կՎ 3-րդ էլեկտրահաղորդման օդային գծի շինարարության» ծրագրի շրջանակներում օտարման ենթակա հողատարածքների ձեռքբերում / «ԲԷՑ – ՊԸԾՁԲ-15/04» /
 32. «Իրան-Հայաստան 400կՎ 3-րդ էլեկտրահաղորդման օդային գծի շինարարության» ծրագրի շրջանակներում օտարման ենթակա հողատարածքների ձեռքբերում / «ԲԷՑ – ՊԸԾՁԲ-15/03» /
 33. Անվտանգության և պահնորդային ծառայության ձեռքբերում / «ԲԷՑ – ԲԸԾՁԲ-15/02» /
 34. Վառելիքի ձեռքբերում / «ԲԷՑ – ՇՀԱՊՁԲ-15/01» /


Our partners