am
A reliable partner. Reliable system

Procurement process

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 3/

Գնումների պլան 2019 /փոփոխություն 2/

Գնումների պլան 2019

 

 

 

 

 1. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST  FOR THE AUDIT OF THE ELECTRICITY SUPPLY RELIABILITY PROJECT (IBRD 80550) FOR THE YEAR  ENDED DECEMBER 31, 2019. THE ELECTRICITY SUPPLY RELIABILITY PROJECT ADDITIONAL FINANCING (IBRD 83880) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 (March 03, 2020)
 2. Request for expressions of interest FOR THE AUDIT OF THE ELECTRICITY TRANSMISSION NETWORK IMPROVEMENT PROJECT (IBRD 84950) FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019  (March 03, 2020)
 3. 19-55 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար հատակի կաթսայի ձեռքբերում
 4. 19-54 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար շինանյութի ձեռքբերում
 5. 19-53 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման ծառայությունների ձեռքբերում
 6. 19-52 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերում
 7. 19-51 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար ավտոմեքենաների անվադողերի ձեռքբերում
 8. 19-48 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար դեռատիզացիոն (կրծողների ոչնչացման) ծառայության ձեռքբերում
 9. 19-45 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար վառելիքի ձեռքբերում
 10. 19-44 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար գերատեսչական ցանցի /տվյալների հաղորդման/ ծառայության ձեռքբերում
 11. 19-31 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար ծրագրային ապահովման սպասարկման ծառայության (DameWare ծրագիր) ձեռքբերում
 12. 19-30 - «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար վնասի փոխհատուցման գնահատման ծառայության ձեռքբերում
 13. 19-28 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար շենքերի մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում
 14. 19-27 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային տեխնիկայի, գրասենյակային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների  ձեռքբերում
 15. 19-25 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների և օժանդակ նյութերի ձեռքբերում
 16. 19-23 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Գուգարք -1» 220 կվ օդային գծի թիվ 87 У35М տիպի խարսխային հենարանի վթարի վերացման աշխատանքների ձեռքբերում
 17. 19-22 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Մարաշ» ենթակայանի թիվ 2 ԱՏԴՑՏՆ-125000/220/110/10 մակնիշի ավտոտրանսֆորմատորի փաթույթների և յուղի չորացման աշխատանքների ձեռքբերում
 18. 19-21 - «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «Մեղրի-1, 2» 220կՎ ՕԳ-ի թիվ 175/178 հենարանի հիմքերի ամրացման աշխատանքների ձեռքբերում


Our partners