Աշխատակազմ

Գարիկ Սարոյան
Գլխավոր տնօրենի խորհրդական
Հեռ՝․ +374 60 380 016

Աշոտ Գյուլամիրյան
Գլխավոր տնօրենի օգնական
Հեռ՝․ +374 60 380 050

Իրավախորհրդատուներ
Հեռ՝․ +374 60 380 020

Արեգ Գևորգյան
Անվտանգության ապահովման բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 011

Լիլիթ Մանուկյան
Քարտուղարության պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 012

Ներդրումային ծրագրերի իրականացման բաժին
Հեռ՝․ +374 60 380 014

Հովսեփ Զոհրաբյան
Էլեկտրաէներգիայի հաշվառման բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 017

Աննա Գաբրիելյան
Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 018

Կարո Սահակյան
Առաջին և զորահավաքային նախապատրաստության
բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 019

Սուսաննա Մուղումյան
Ընդհանուր բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 021

Իրինա Կարապետյան
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 022

Հեղինե Հունանյան
Բնապահպանության և սոցիոլոգիայի բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 023

Վահրամ Վարժապետյան
Տեխնիկական հսկողության և աշխատանքի
անվտանգության բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 024

Արարատ Մովրովյան
Ֆինանսական բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 025

Ալլա Մանուկյան
Արտաքին կապերի բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 026

Լուսինե Հարությունյան
Մամլո քարտուղար
Հեռ՝․ +374 60 380 026

Արտուշ Մելքոնյան
Գույքի կառավարման բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 035

Արսեն Հարությունյան
ՌՊԱ և բարձրավոլտ փորձարկումների
բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 036

Գևորգ Մանուկյան
Կարգավարական բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 039

Արտակ Խաչատրյան
Գնումների և մատակարարման բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 040

Շահագործման ծառայություն
Հեռ՝․ +374 60 380 051

Դավիթ Հարությունյան
Տրանսպորտի բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 042

Կարեն Խաչատրյան
Տնտեսական բաժնի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 045

Աշոտ Աղաջանյան
Հարավային տեղամասի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 060

Դավիթ Խաչատրյան
Հյուսիսարևելյան տեղամասի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 063

Էդուարդ Հակոբյան
Արևմտյան տեղամասի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 067

Ռուստամ Ակլունց
Գորիս տեղամասի պետ
Հեռ՝․ +374 060 380 069

Գագիկ Հարությունյան
Զանգեզուր տեղամասի պետ
Հեռ՝․ +374 60 380 071

Հուսալի գործընկեր, հուսալի համակարգ

Վարկային եվ դրամաշնորհային ծրագրեր

Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ ենթակայաններ) Ծրագիր

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային ծրագիր 220/110/6 «Արարատ-2»կՎ ենթակայանի վերակառուցում

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային ծրագիր «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3», «Զովունի» ենթակայանների վերակառուցում

«Իրան-Հայաստան 400կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի և համապատասխան ենթակայանի (400/220/20կՎ «Նորավան») կառուցում» ծրագիր

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

Copyright 2024. Design and development by G Design Group