Notifications

10.04.2024 | Enabling the energy transition program-for-results (PforR) P179336

Մեկնարկել է «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղի, սև մետաղի և թուջի աճուրդի միջոցով վաճառքի գործընթացը

Նախաորակավորման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցում

Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց Փուլ I & IIa - BMZ No: 2007 66 352,
Լոտ 1 – Դդմաշեն ենթակայան
Լոտ 2 – Էլեկտրահաղորդման գծեր
Լոտ 3 – ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայան

Մեկնարկել է «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող օգտագործված տրանսֆորմատորային յուղի, սև մետաղի և թուջի աճուրդի միջոցով վաճառքի գործընթացը

Հանրային քննարկման հրավեր

«Մուսալեռ»-«ԵրՋԷԿ» օդային գծի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական հաշվետվության վերաբերյալ 3-րդ հանրային քննարկում

26․02․2021

Հանրային քննարկման հրավեր 14.12.2020

Հանրային քննարկման հրավեր 23.06.2020

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինում» ծրագրի Կրճատված Վերաբնակեցման գործողության պլաններ (20.12.2017)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի փոխարինում, որի շրջանակներում պատրաստվել են Վերաբնակեցման գործողությունների պլաններ (ՎԳՊ):

110 կՎ Լալվար-Նոյեմբերյան օդային էլեկտրահաղորդման գծերի փոխարինում Կրճատված Վերաբնակեցման ծրագրի գործողության պլաններ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում

Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագիրը

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ էլեկտրամատակարարման Հուսալիության ծրագիր շրջանակներում նախատեսում է իրականացնել: Ծրագրի շրջանակներում՝ «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինման համար պատրաստվել է «Իրականացմանը Պատրաստ Բնապահպանական Կառավարման Պլան»

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված չորորդ հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «էլէկտրամատակարարման հուսալիության» ծրագրի ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված երորրդ հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ «էլէկտրամատակարարման հուսալիության» ծրագրի ներքո նախատեսում է իրականացնել «Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինումը: Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված առաջին հանրային քննարկման փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ստորև

«Լալվար-Նոյեմբերյան» 110կՎ ՕԳ-ների փոխարինում» Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված առաջին հանրային քննարկման վերաբերյալ լուսանկարները տեսնել կայքի «Ֆոտոարխիվ» բաժնում:

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում և էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի» լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրեր

ՀՀ Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն, Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում և էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրերի շրջանակներում, նախատեսում է վերակառուցել Երևան քաղաքում՝ «Զովունի» և Արարատի մարզում՝ «Արարատ-2» ենթակայանները:

Կցված փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանումների, առաջարկություն-ների և դիտողությունների համար, մինչև 2017 թվականի մարտի 27-ը ժամը 18.00, դիմել՝

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ

Էլ.փոստ՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ՀՀ, ք.Երևան, Զորավար Անդրանիկի 1

Հեռ.`(374-60) 72 00 22

Գլխավոր բնապահպան, Տիգրան Օգանեզով

Էլ.փոստ՝ ​ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Հեռ.՝ (374-91) 00 20 11

Բնապահպան՝ Հասմիկ Խաչոյան

Էլ.փոստ՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Հեռ.՝ (374-99) 54 77 45

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր(14.09.2016)

Հայտարարություն

«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր «Շրջակա միջավարի և սոցիլական ազդեցության գնահատման» հաշվետվության և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի» հանրային քննարկման վերաբերյալ:

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն KfW բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագիր, որն ուղված է Հայաստանի և Վրաստանի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանցմանը և էներգետիկ անվտանգության ապահովմանը, երկու երկրների էներգետիկ ենթակառուցվածքի բարելավմանը, էլեկտրաէներգիայի արտահանումն ու տարանցման ներուժի խթանամանը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքում նախատեսվում է կառուցել «Այրում», իսկ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքում «Դդմաշեն» Հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայաներ, ինչպես նաև այդ կայանները իրար միացնող համապատասխան բարձր լարման օդային գծեր:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին ՀՀ օրենքի 21.06.2014թ. Հ0-110-Ն համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ գլխի 31-րդ մասով սահմանված կարգով 2016թ. Սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 12.00-ին ՀՀ Լոռու մարզպետարանի նիստերի դահլիճում, տեղի կունենան ծրագրի ՇՄՍԱԳ և ՎՔՇ հաշվետվությունների հանրային քննարկում: Գրավոր դիտողությունները և առաջարկությունները կարող եք ներկայացնել ծանուցումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ում` Զորավար Անդրանիկի 1 Մալաթիա-Սեբաստիա (հեռ/ 060 72-00-17) կամ պաշտոնական կայքում:

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (25.12.2018)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

Ասիական Զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Loan 3150-ARM - Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված մրցույթի արդյունքների մասին

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (26.10.2015)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր»ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (18.09.2015)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթեր (12.08.2015)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցում:
Այդ նպատակով մշակվել են վերակառուցման ծրագրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում հաշվետվությունը և Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը:
Համաշխարհային բանկի ընթացակարգի փաստաթղթերի վերջնական տարբերակների հետ կարելի է ծանոթանալ ստորև ներկայացված հղումներով:

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր(22.07.2015)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ից Շինուհայր ենթակայան միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիր, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլան:

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (14.07.2015)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիրը, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն:

 

110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցման ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթեր (15.06.2015)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու է 110 կՎ «Լալվար-Նոյեմբերյան» օդային էլեկտրահաղորդման գծի վերակառուցում:

 

Այդ նպատակով մշակվել են վերակառուցման ծրագրի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում հաշվետվությունը և Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակը:
Համաշխարհային բանկի ընթացակարգի համապատասխան հրապարակման ենթակա փաստաթղթերի վերջնական տարբերակների հետ կարելի է ծանոթանալ ստորև ներկայացված հղումներով:

 

«Հրազդան ՋԷԿ» -«Շինուհայր» ԵԿ միացնող օդային էլեկտրահաղորդման գծի կառուցման ծրագիր (15.06.2015)

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն Համաշխարհային Բանկի աջակցությամբ իրականացնում է Հրազդանի ՋԷԿ-ը Շինուհայր ենթակայանին միացնող էլեկտրահաղորդման օդային գծի վերակառուցման ծրագիրը, որի նպատակով պատրաստվել է Վերաբնակեցման գործողությունների պլանի իրականացման համապատասխանության հաշվետվություն:

 

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ (29.04.2015)

Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ Ընկերությունը (սպասարկման աշխարհագրական տարածքը՝ Հայաստանի Հանրապետություն) մտադիր է դիմել Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ իր կողմից մատուցվող էլեկտրական Էներգիայի հաղորդման ծառայության սակագնի վերանայման հայտով: Գործող սակագինը (դրույքը)` 1,6373 դրամ/կՎտժ (այդ թվում ԱԱՀ) Առաջարկվող սակագինը (դրույքը)` 2,4456 դրամ/կՎտժ (այդ թվում ԱԱՀ) Հասցե՝ ք. Երևան, Զոր. Անդրանիկի 1 Հեռախոս` +374 10 72 00 10, +374 60 72 00 10 Ֆաքս` + 374 10 72 01 21 Էլեկտրոնային փոստ` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Reliable partner, reliable system

Credit and grant programs

Caucasus Transmission Network I-III (Armenia-Georgia Transmission Line/Substations) Project, financed by KfW Bank

“ Electricity Transmission Network Improvement’’ Loan Project Reconstruction of 220/110/6 kV «Ararat-2» substation

“Electricity Supply Reliability Project - Additional financing” LoanProject Reconstruction of “Vanadzor-1”, “ Charentsavan-3 ” “Zovuni” substations

“Construction of Iran-Armenia 400kV Power Transmission Line and Related Substation” (400/220/20kV «Noravan»)» Project

OUR PARTNERS

Copyright 2024. Design and development by G Design Group